مراسم بزرگداشت مهندس شهریار جهرمی، مدیر فقید مجتمع پتروشیمی زاگرس امروز با حضور مدیران صنعت پتروشیمی و کارکنان این صنعت برگزار شد.
plusresetminus
 • مراسم بزرگداشت مهندس شهریار جهرمی

  مراسم بزرگداشت مهندس شهریار جهرمی

 • مراسم بزرگداشت مهندس شهریار جهرمی

  مراسم بزرگداشت مهندس شهریار جهرمی

 • مراسم بزرگداشت مهندس شهریار جهرمی

  مراسم بزرگداشت مهندس شهریار جهرمی

 • مراسم بزرگداشت مهندس شهریار جهرمی

  مراسم بزرگداشت مهندس شهریار جهرمی

 • مراسم بزرگداشت مهندس شهریار جهرمی

  مراسم بزرگداشت مهندس شهریار جهرمی

 • مراسم بزرگداشت مهندس شهریار جهرمی

  مراسم بزرگداشت مهندس شهریار جهرمی

 • مراسم بزرگداشت مهندس شهریار جهرمی

  مراسم بزرگداشت مهندس شهریار جهرمی

 • مراسم بزرگداشت مهندس شهریار جهرمی

  مراسم بزرگداشت مهندس شهریار جهرمی

 • مراسم بزرگداشت مهندس شهریار جهرمی

  مراسم بزرگداشت مهندس شهریار جهرمی

 • مراسم بزرگداشت مهندس شهریار جهرمی

  مراسم بزرگداشت مهندس شهریار جهرمی

 • مراسم بزرگداشت مهندس شهریار جهرمی

  مراسم بزرگداشت مهندس شهریار جهرمی

 • مراسم بزرگداشت مهندس شهریار جهرمی

  مراسم بزرگداشت مهندس شهریار جهرمی

 • مراسم بزرگداشت مهندس شهریار جهرمی

  مراسم بزرگداشت مهندس شهریار جهرمی

 • مراسم بزرگداشت مهندس شهریار جهرمی

  مراسم بزرگداشت مهندس شهریار جهرمی

https://naftara.ir/vdce.e8ebjh8fv9bij.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما