رینگ داخلی بورس انرژی ایران، امروز شاهد عرضه پنج هزار تن نفتای سنگین و ۷۰۰ تن آیزوریسایکل پالایش نفت تهران، ۴۴۰ تن آیزوریسایکل، ۶۰۰ تن آیزوفید و ۹۳۰ تن حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز و دو هزار تن بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند است.
plusresetminus
برنامه عرضه محصولات در بورس انرژی اعلام شد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، امروز _یکشنبه بیست‌وهفتم شهریورماه ۱۴۰۱_ رینگ داخلی بورس انرژی ایران امروز شاهد عرضه ۵ هزار تن نفتای سنگین و ۷۰۰ تن آیزوریسایکل پالایش نفت تهران، ۴۴۰ تن آیزوریسایکل، ۶۰۰ تن آیزوفید و ۹۳۰ تن حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز و دو هزار تن بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند است.
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معامله کارگزار عرضه کننده تاریخ عرضه زمان عرضه پیوست
برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۵۰,۰۰۰ هر کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۱,۵۰۰ ریال نقدی بانک توسعه صادرات ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۲:۱۰:۰۰
برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۵۰,۰۰۰ هر کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۱,۵۰۰ ریال نقدی بانک توسعه صادرات ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۲:۰۵:۰۰
برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۵۰,۰۰۰ هر کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۱,۵۰۰ ریال نقدی بانک توسعه صادرات ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۲:۰۰:۰۰
برق شرکت تولید برق سنندج مپنا-نیروگاه سنندج کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۱۵۰,۰۰۰ هر کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۶۱۰ ریال نقدی سهم آشنا ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۱:۵۵:۰۰
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۱۰,۰۰۰ هر کیلووات ۵۹۵ ریال نقدی حافظ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۱:۵۰:۰۰
برق شرکت انرژی گستر جم-نیروگاه سیکل ترکیبی تابان کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۲۰۲,۰۰۰ هر کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۳,۰۰۰ ریال نقدی حافظ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۱:۴۵:۰۰
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۱۵۰,۰۰۰ هر کیلووات ۶۱۰ ریال نقدی حافظ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۱:۴۰:۰۰
برق شرکت ماهتاب کهنوج- نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۲۲۵,۰۰۰ هر کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۳,۰۰۰ ریال نقدی بانک ملت ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۱:۳۵:۰۰
برق نیروگاه رودشور – شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۲۴۰,۰۰۰ هر کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۳,۰۰۰ ریال نقدی بانک ملت ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۱:۳۰:۰۰
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا – دوجانبه کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۱۰,۰۰۰ هر کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۶۲۰ ریال نقدی آگاه ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۱:۲۵:۰۰
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا – دوجانبه کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۱۰,۰۰۰ هر کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۶۲۰ ریال نقدی آگاه ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۱:۲۰:۰۰
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا – دوجانبه کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۱۰,۰۰۰ هر کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۶۲۰ ریال نقدی آگاه ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۱:۱۵:۰۰
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۱۰,۰۰۰ هر کیلووات ۵۹۴ ریال نقدی آگاه ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۱:۱۰:۰۰
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۱۰,۰۰۰ هر کیلووات ۶۰۵ ریال نقدی آگاه ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۱:۰۵:۰۰
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۱۰,۰۰۰ هر کیلووات ۶۲۰ ریال نقدی آگاه ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۱:۰۰:۰۰
بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند در رینگ داخلی تن ۲,۰۰۰ هر کیلوگرم ۱۵۴,۷۸۰ ریال نقدی بانک ملی ایران ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۱:۰۰:۰۰
نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی تن ۵,۰۰۰ هر کیلوگرم ۱۴۹,۴۱۴ ریال نسیه بانک تجارت ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۰:۲۰:۰۰
آیزوریسایکل پالایش نفت تهران در رینگ داخلی تن ۷۰۰ هر کیلوگرم ۱۷۳,۴۵۵ ریال نسیه بانک تجارت ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۰:۱۵:۰۰
آیزوریسایکل پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی تن ۴۰۰ هر کیلوگرم ۱۷۳,۴۵۵ ریال نقدی آرمون بورس ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۰:۱۰:۰۰
آیزوفید پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی تن ۶۰۰ هر کیلوگرم ۱۴۵,۶۴۹ ریال نقدی آرمون بورس ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۰:۰۵:۰۰
حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی لیتر ۱.۲ میلیون ۶۰۰,۰۰۰ هر لیتر ۲۲۴,۷۲۶ ریال نقدی آرمون بورس ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۰:۰۰:۰۰
انتهای پیام/.
https://naftara.ir/vdcc.1qpa2bqisla82.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما