پالایشگاه فاز ۱۴ عسلویه  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۸ اسفند ۱۴۰۱ ۱۲:۳۱
۲۲
قدیمی‌ترین پمپ بنزین ایران  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۵ مرداد ۱۴۰۱ ۱۰:۴۷