پتروشيمی
 
مسئولیت جدید مدیرعامل پیشین پتروشیمی بوشهر
۲۰ تير ۱۴۰۳ ۱۷:۴۴
انتصاب با سود صفر درصد
۲۰ تير ۱۴۰۳ ۱۵:۳۹
"حسنی" در خراسان ماند/تغییر در ترکیب هیات مدیره
۲۰ تير ۱۴۰۳ ۱۳:۵۰
تغییر در ترکیب هیات مدیره پتروشیمی شازند
۱۹ تير ۱۴۰۳ ۲۲:۰۰
"کریمی" بدون دو امضاء مدیرعامل صنایع بهشهر ایران شد
۱۸ تير ۱۴۰۳ ۱۸:۱۶
تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره  و مدیر عامل شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک
۱۷ تير ۱۴۰۳ ۱۶:۴۸
مهدی حسین پور مدیرعامل پارس فولاد سبزوار شد
۱۶ تير ۱۴۰۳ ۱۸:۳۲
تثبیت مدیرعاملی "صادقی" در پتروشیمی امیرکبیر
۱۶ تير ۱۴۰۳ ۱۱:۴۸
مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی زاگرس برگزار شد
۱۴ تير ۱۴۰۳ ۱۶:۲۷
"شکبیر" به مجمع می رود
۱۳ تير ۱۴۰۳ ۱۲:۰۸
توضیحات  مالی و منابع انسانی پتروشیمی امیرکبیر به بورس
۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ۱۹:۳۰
اثرات مالی رای دیوان عدالت اداری نرخ سرویس جانبی پتروشیمی امیرکبیر
۱۶ خرداد ۱۴۰۳ ۱۲:۰۸