ارسال اين مطلب به دوستان

(( تامین ۵۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بوشهر از محل نفت ))